You are here

Master Data Management

"Master Data Management elimineert het risico op foutieve data."
Door Jens van Hal
Commerce Consultant

Steeds vaker ervaren organisaties problemen met inconsistente, duplicate, onvolledige en zelfs foute data binnen hun systemen. Deze data wordt immers vaak door meerdere instanties manueel beheerd en op verschillende locaties bewaard. Het risico op fouten is hierdoor dus bijzonder hoog, wat de vraag naar een goed Master Data Management (MDM) doet stijgen.

Wat is Master Data Management?

Master Data Management (MDM) is de verzamelnaam voor alle technologieën, instrumenten en processen die vereist zijn om accurate en consistente master data te creëren. Daarbij dient deze, bij voorkeur automatisch, gemakkelijk te onderhouden zijn. De Master Data zijn de basisgegevens van de bedrijfsprocessen en de relaties hiertussen. Voorbeelden hiervan zijn stamdata, producten, klanten, leveranciers en locaties.

Hoe krijg ik mijn gegevens eenduidig & betrouwbaar?

Voor dit frequent en kostbaar probleem bestaat de oplossing voornamelijk uit het scheiden van alle basisgegevens van de afzonderlijke applicaties en bedrijfsprocessen en deze gegevens centraal te beheren via een Master Data Management platform. 

 

Afzonderlijk van de informatie voorziet dit platform dan de verschillende systemen, procedures en processen, met als doel een eenduidig en betrouwbaar overzicht te geven van al deze gegevens.

Interesse?

Wilt u graag eens praten over een Master Data Management-oplossing in uw organisatie? Neem contact met ons op.