You are here

Die dunne laag tussen webbeheer en hosting, daar waar een gebruikers-ervaring leeft

Kobe Van Reppelen
Commerce Consultant

In een wereld van flitsende webshops, waar de standaard elke dag hoger ligt en de brands meer en meer technologische snufjes krijgen, zien we nieuwe noden opduiken. Waar vroeger de applicatie zich makkelijk liet overzien ,en meten via straightforward monitoring systemen, is dit in deze tijden een complexere materie geworden.

 

Integraties, externe API's, CDN's en microservices, de tijd van enkele applicatieservers met een database is voorbij. Combineer dit met de verschillende incarnaties van cloud mogelijkheden, en je hebt al gauw een hoop parameters die je performantie maken, of kraken.

 

APM oftewel Application Performance Management spitst zich naast de al aanwezige Managed hosting, Managed services en andere ontzorgingsdiensten toe op het algemene welzijn van uw applicatie, door juist diep te duiken in alle componenten. 

 

Gebruikerservaring wordt in één adem met "Business transacties" genoemd, als de belangrijkste focus van APM. Dit inzicht wordt gecombineerd en aangevuld door het uitgebreid gebruik maken van analytics, reporting, Runtime Application Architecture en het zogenoemde Deep Dive Component Monitoring.

 

Door dit inzicht in de applicatie en al zijn componenten, is APM in staat om zorg te dragen voor uw applicatie door rekening te houden met alle parameters. 

 

Sterker nog, door het opbouwen van deze kennis en continous-improvement is het via trending mogelijk om bepaalde incidenten te zien aankomen en preventief actie te ondernemen.